<nav id="2ic24"><code id="2ic24"></code></nav>
<menu id="2ic24"><strong id="2ic24"></strong></menu>
<menu id="2ic24"><menu id="2ic24"></menu></menu>
<menu id="2ic24"><tt id="2ic24"></tt></menu>
 • <menu id="2ic24"><nav id="2ic24"></nav></menu>
 • <xmp id="2ic24">
 • <menu id="2ic24"></menu>
  <menu id="2ic24"></menu>

  SPREZENTUJ
  SOBIE
  GEFORCE?

  NVIDIA
  CHARITY STREAM

  GRAMY DLA STOWARZYSZENIA
  MALI BRACIA UBOGICH

  十次啦怡春院

  SI NA URZ?DZENIACH BRZEGOWYCH W OPIECE ZDROWOTNEJ

  NVIDIA Clara na platformie EGX zapewnia dost?p do bezpiecznej i skalowalnej SI w czasie rzeczywistym przy pacjencie.

  NVIDIA ??czy si?y z liderami technologicznymi, aby budowa? serwery ARM wykorzystuj?ce akceleracj? uk?adami GPU

  Nowa era ró?norodnych architektur HPC

  DYREKTOR GENERALNY JENSEN HUANG WYST?PI NA KONFERENCJI SUPERCOMPUTING 2019

  Sklep

  RTX. It’s On.

  Nap?dzane SI. Oparte na rozwi?zaniach Jetson Nano.

  Najszybsza karta graficzna do komputerów PC, jaka kiedykolwiek powsta?a.

  Odtwarzacz do strumieniowania multimediów w jako?ci 4K HDR. Kup Teraz.

  GAMING

  Ray tracing jest ju? dost?pny

  Gaming z wysok? cz?stotliwo?ci? generowania klatek na sekund? nap?dzany przez GeForce.

  Ciesz si? ?wi?tami pod znakiem gamingu z produktami GeForce.

  Gamingowe Laptopy Wyposa?one W Karty GeForce RTX.

  SI - Wiadomo?ci

  Dzi?ki ostatnim prze?omowym osi?gni?ciom z zakresu szkolenia, wnioskowania i rozmiaru modelu NLP ?wiat jest o krok bli?ej do stworzenia konwersacyjnej SI.

  NVIDIA i Red Hat og?osi?y partnerstwo maj?ce na celu wprowadzenie szerokich mo?liwo?ci 5G dla bran?y telekomunikacyjnej.

  Rozwi?zania GPU Operator i Helm charts w us?udze NGC pomagaj? przedsi?biorstwom we wdro?eniach na urz?dzeniach brzegowych, w centrach danych, chmurze i platformach hybrydowych.

  Twórz i wdra?aj aplikacje 5G, akcelerowane uk?adami GPU.

  SI W Centrum Dany

  Z 8 godzin do 80 sekund – platforma SI NVIDIA  osi?ga niezwyk?? wydajno?? w najnowszej edycji MLPerf.

  System NVIDIA DGX-2?, wykorzystuj?c j?zyk Python, przeprowadzi? 20 milionów symulacji transakcji w ci?gu godziny ustanawiaj?c nowy rekord wydajno?ci w zakresie analizy historycznej.

  Po??czenie dwóch ?wiatowych liderów bran?y HPC.

  NGC rozszerza si?, aby akcelerowana na GPU sztuczna inteligencja by?a jeszcze bardziej dost?pna.